ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

กรณีที่นักศึกษาทำบัตรนักศึกษาหาย บัตรชำรุด สามารถทำใหม่ได้
โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. นักศึกษาขอใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ (สทน.15) ที่ The Hub ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือดาวน์โหลดที่ http://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-15.pdf
  2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้ชัดเจน ครบถ้วนและอ่านง่าย
  3. นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมชำระเงิน จำนวน 100 บาท ที่ The Hub ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  4. นักศึกษารับเอกสารสำหรับติดต่อทำบัตรนักศึกษา พร้อมสลิปใบเสร็จ
  5. นักศึกษาติดต่อถ่ายรูปเฉพาะวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ที่ The Hub ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  6. รอรับบัตรนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ

  1. กรณีนักศึกษาต้องการใช้รูปเดิม และไม่ได้มารับบริการในวันที่กำหนด (วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี) นักศึกษาสามารถรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้ ในช่วงบ่ายของวันถัดไป
  2. ในช่วงของการสอบกลางภาค และปลายภาค เปิดให้บริการทำบัตรทุกวันทำการ
spacer