ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอใบรายงานผล (Transcript) และใบรับรอง
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > ขอใบรายงานผล (Transcript) และใบรับรอง

ขั้นตอนการขอใบรายงานผล (Transcript) และใบรับรองต่างๆ ให้ดำเนินการ
โดยปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ขอรับใบคำร้องที่ส่วนทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลด ที่นี่
http://regis.kmutt.ac.th/form&doc.php

2. กรอกรายละเอียดลงใบคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และอ่านง่าย ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

3. ยื่นใบคำร้อง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดทำเอกสาร

4. รอรับเอกสารด้วยตนเอง *กรณีที่มารับ/มาขอ เอกสารด้วยตนเองไม่ได้
สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นรับแทน/ขอแทนได้โดยระบุผู้รับแทนและลงลายมือชื่อตนเองไว้ในในใบกำหนดรับเอกสาร

*ยกเว้นเอกสารบางประเภทที่ต้องมีการกำหนดวันมารับ

spacer
graphicheading
> ส่วนทะเบียนและประเมินผล
> รายละเอียด / กำหนดการ
> ติดต่อ