ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รายงาน
:: หน้าหลัก >เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย>รายงาน / เอกสารเผยแพร่
สารสนเทศ 2561 รายงานประจำปี 2560 แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (ฉบับย่อ) Good University Report 2017 (ภาษาไทย)
Good University Report 2017 (English) KMUTT Prospectus แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (Road Map 2020)