ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หอพักนักศึกษา
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > สิ่งอำนวยความสะดวก > หอพัก

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษา และอาศัย(Living&Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคม และวิชาการ โดยหอพัก นักศึกษามีการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย

ในการจัดกิจกรรมเสริม ซึ่งหอพักได้ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้มีการจัดให้มีโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)

 • อาคารหอพักนักศึกษาหญิง สูง 11 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 944 คน
  ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
 • อาคารหอพักนักศึกษาชาย สูง 10 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 388 คน
  ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน ตัวอาคารหอพัก
  มีระบบ สาธารณูปโภคทันสมัย ลิฟท์ ระบบเตือนภัย และบันไดหนีไฟ
  การเข้า - ออก บริเวณหอพักใช้ระบบ Key Card

ติดต่อ: 126  ถ. ประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8461      
โทรสาร: 0-2470-8460
สำนักงานหอพัก:     
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.00  น.
เสาร ์- อาทิตย์ 08.00 - 17.00  น.
เว็บไซต์: http://www.residencehall.kmutt.ac.th


อีเมล์: dorm.kmutt@kmutt.ac.th

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
เพื่อรองรับบุคลากร / เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในพื้นที่โดย มีจำนวน
2 อาคาร แต่ละอาคารสูง4 ชั้น มีพื้นที่ห้องพักแต่ละห้อง 37.50 ตารางเมตร

ทั้งนี้หอพักจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบถ้วน โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของการพักอาศัยเป็นหลัก ด้วนการติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารทั้งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก ประกอบด้วย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปทุกห้องพัก ศูนย์นันทนาการ ศูนย์อาหาร ร้านค้าย่อย ศูนย์บริการซักรีด ศูนย์กีฬา ฯลฯ

ทั้งนี้รายละเอียดรอมของหอพักนักศึกษา ณ มจธ.บางขุนเทียน มีดังนี้

 • ห้องพักสัมมนา 38 ห้อง เข้าพักได้ 76 คน ห้องละ 2 คน
 • ห้องพักบุคลากร 40 ห้อง เข้าพักได้ 80 คน ห้องละ 2 คน
 • บัณฑิตศึกษา(ชาย) 17 ห้อง เข้าพักได้ 34 ห้องละ 2 คน
 • บัณฑิตศึกษา(หญิง) 38 ห้อง เข้าพักได้ 76 คน ห้องละ 2 คน
 • ปริญญาตรี(ชาย) 34 ห้อง เข้าพักได้ 102 คน ห้องละ 3 คน
 • ปริญญาตรี(หญิง) 76 ห้อง เข้าพักได้ 228 คน ห้องละ 3 คน

ติดต่อ: เลขที่ 51 ซ.เทียนทะเล25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

spacer
 • image
 • image
 • image