ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการอื่นๆ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >โครงการความร่วมมือ > โครงการอื่นๆ
thumbnail โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

thumbnail โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง


มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อทำให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
spacer