ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
:: หน้าหลัก > การสมัครเข้าศึกษา > ทุนการศึกษา > ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อทุน :                  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก
รายละเอียด :         โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี ในระดับปริญญาเอก และไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ในระดับปริญญาโท และ/หรือจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 8,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะ 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
สนใจติดต่อได้ที่ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก (Earth Systems Science: ESS) ตึกคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 11 โทรศัพท์ 02-4708309-10 ต่อ 4151 โทรสาร  02-4708309-10 ต่อ 4154  E-mail address : saipin.poo@kmutt.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ess.kmutt.ac.th

สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
126 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสัวสดิ์ 48)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 02-470-8154, 02-470-8340-42
โทรสาร: 02-470-8343
เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/organization/gradio/

spacer
graphicheading
> ประกาศรับสมัคร
> ปฏิทินการศึกษา
> คณะ / ภาควิชา
> ดาวน์โหลด
> ติดต่อ