ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ระดับปริญญาตรี
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เน้นการเรียน การสอน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
เปิดสอนใน 5 คณะ ดังนี้1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดสอน 20 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

2. คณะวิทยาศาสตร์

เปิดสอน 7 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เปิดสอน 11 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^


6. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

7. วิทยาลัยสหวิทยาการ

เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อใบสมัครพร้อม คู่มือการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
(Admission and Recruitment Office)

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8333
โทรสาร: 0-2470-8337
เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th/
อีเมล์: admission@kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูล: https://www.facebook.com/KMUTT2ADMISSION
spacer
graphicheading
  ระดับปริญญาตรี
> คณะวิศวกรรมศาสตร์
> คณะวิทยาศาสตร์
> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา