ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ขอเรียนเชิญชมการแสดงและเป็นกำลังใจให้คนพิการ ครั้งที่ 4

spacer
ด้วยกลุ่มนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าและนักศึกษาทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ “ดนตรีบำบัด สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ ครั้งที่ 4”
spacer
spacer
  • คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครทุนไทยพลาสติกฯ ถึง 30 กย.63

  • คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อขอรับทุนกองทุนการศึกษาบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทุน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่ว
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

spacer
ตามที่ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเคเอกซ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้นำเสนอบทสรุปของ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >