ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

มจธ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564

spacer
ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2563
spacer
spacer
  • การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสถาบันการเมือง
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

spacer
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้นำเสนอบทสรุปของ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >