ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกสำหรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

spacer
การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกสำหรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง

spacer
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิก
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้นำเสนอบทสรุปของ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >