ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
RSS at KMUTT
หน้าหลัก > RSS at KMUTT
RSS (Really Simple Syndication) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบ RSS 2.0 specification ซึ่งจะมีการ update ตามข้อมูลจริงที่นำเสนอในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยที่ผู้ใช้จะสามารถเรียกดูข่าวสารจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้โดยตรงผ่านทางโปรแกรมประเภท RSS Reader หรือหากมีเว็บไซต์อยู่ และต้องการนำข้อมูลข่าวของทางมหาวิทยาลัยไปแสดงในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวก็สามารถทำได้
หัวข้อข่าว URL  
Spotlight https://www2.kmutt.ac.th/RSS/Spotlight.xml
Events https://www2.kmutt.ac.th/RSS/Events.xml
Campus https://www2.kmutt.ac.th/RSS/Campus.xml
People https://www2.kmutt.ac.th/RSS/People.xml
Procurement https://www2.kmutt.ac.th/RSS/Procurement.xml
Job https://www2.kmutt.ac.th/RSS/Job.xml
Research https://www2.kmutt.ac.th/RSS/Research.xml