ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ถ่ายทอดสด สัมมนาเชิงวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

spacer
ถ่ายทอดสด สัมมนาเชิงวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” ในวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2558
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง

spacer
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิก
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

รับสมัครลูกจ้างโครงการ

spacer
Education Technology Development and Integration Support (ETS)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >