ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครงานด่วนตำแหน่ง Web Database Programmer 3 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครงานด่วนตำแหน่ง Web Database Programmer 3 อัตรา

วันที่ : 12 มิถุนายน 2552
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

รับสมัครงานด่วน

ตำแหน่ง  Web Database Programmer  3  อัตรา
ปฏิบัติงานที่   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตบางขุนเทียน
รายละเอียดงาน   -  พัฒนาระบบงาน
- ติดต่อประสานงาน  ดำเนินงานและพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับทีมงาน
- ดูแล พัฒนาระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ  :      -  เพศชาย/หญิง
- วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
- มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
- มีความรับผิดชอบ  สู้งาน รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้เกี่ยวกับ  VB,ASP,HTML,MSACCESS และMSSQL
หลักฐานการสมัคร : ใบรายงานผลการศึกษา/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน /                        รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน/ ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ส่ง Resume มาที่ TeerasakL@ipc.kmutt.ac.th  พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
 หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่  ฝ่ายบุคคล  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บางขุนเทียน
 เลขที่  83  หมู่ 8 แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next