ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
JGSEE มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > JGSEE มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 24 กันยายน 2557
โดย : ยุทธศักดิ์ งามแสง

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ 

International Programs

Master of Science (M.Sc), Master of Philosophy (M.Phil), Doctor of Philosophy (Ph.D)
- Energy Technology
- Environmental Technology

Master of Science (M.Sc), Master of Engineering (M.Eng)
  - Energy Technology and Management
- Environmental Technology and Management

ทุนการศึกษา
ทุนประเภทที่ 1  ให้ทุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมดและมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท
ทุนประเภทที่ 2  ให้ทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
ทุนประเภทที่ 3  ให้ทุนเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาหรือเฉพาะค่าหน่วยกิต
ทุนประเภทที่ 4  ให้ทุนบางส่วนของค่าบำรุงการศึกษาหรือบางส่วนของค่าหน่วยกิต

ทุนอุดหนุนวิจัย
นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
        PhD 290,000  บาท
MPhil 175,000  บาท
MSc (T)         135,000  บาท
MEng & MSc (T&M)   75,000  บาท

***ทั้งทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัย เป็นทุนให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน***
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
รับสมัครผู้จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  
 
เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 19 ตุลาคม รีบสมัครด่วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายการศึกษา JGSEE
โทร.0-2470-8309-10 ต่อ 4115 ในเวลาราชการ 
หรือ www.jgsee.kmutt.ac.th 
e-mail: academic@jgsee.kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next