ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย KMUTT Talk เรื่อง Bio-inspired Robotics : จากชีววิทยา สู่หุ่นยนต์ชีวภาพ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย KMUTT Talk เรื่อง Bio-inspired Robotics : จากชีววิทยา สู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

วันที่ : 30 มิถุนายน 2558
โดย : สำนักงาน วิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ร่วมกับสำนักงาน  วิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  จะจัดการ บรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อ “Bio-inspired Robotics : จากชีววิทยา สู่หุ่นยนต์ชีวภาพ”   วิทยากร โดย ดร.ปรเมษฐ์  มนูญพงษ์ ,Visiting Professor จาก The Maersk Mc-Kinney Moller Institute ประเทศ เดนมาร์ก   ในวันอังคารที่ 14  กรกฎาคม  2558   เวลา  10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2  อาคาร 11 ชั้น คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโปรดแจ้งชื่อผ่านทาง https://goo.gl/XcaonF หรือ https://docs.google.com/forms/d/1K0NgzeWGp0nF2cffeg-i5hLlDlZZhRFN9SQVfDBfhKY/viewform?usp=send_form
ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.9651เอกสารประกอบข่าว
  > abs

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next