ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ถ่ายทอดสด สัมมนาเชิงวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ถ่ายทอดสด สัมมนาเชิงวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

วันที่ : 07 กรกฎาคม 2558
โดย : สถาบันการเรียนรู้

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ร่วมชมการถ่ายทอดสด งานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) ในวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2558 นี้ จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 
 
- เวลา 09.30 -10.30 น. หัวข้อ “Research Perspectives on Scholarship of Teaching and Learning” โดย Assoc. Prof. Dr. Ravinder  Koul: Associate Professor of Curriculum and Instruction (Science Education), The Pennsylvania State University 
 

- เวลา 10.45-11.45 น.  หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Generation Z โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

-เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการสอนสู่การเรียนรู้ โดย ดร. กฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
ผ่านทางเว็บไซต์ และ Twitter สามารถติดตามได้ที่ 
http://www.li.kmutt.ac.th/SoTL/broadcast
 
สอบถามเพิ่มเติม :
สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  Tel. 0-2470-8384, 0-2470-8394
 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next