ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559

วันที่ : 24 สิงหาคม 2559
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559 

  •  รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 
  •  รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ (โทร.8078) 

***สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดลำดับการเข้าอบรม ตามลำดับการส่งเอกสารพร้อมไฟล์ครบถ้วนก่อน***

หมายเหตุ
1. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และทำบันทึกข้อความผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก  ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด คนละ 300 บาท   
3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จึงจะถือว่าผ่าน    
4. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการติดตาม และประเมินผลภายหลังการอบรมอย่างน้อย 6 เดือน    

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร "สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ" รุ่น 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร "สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ" รุ่น 2 เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่น 1
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่น 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next