ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ : 23 กันยายน 2559
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

        ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (เริ่มอบรมวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

        ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั่วไป นอกเหนือจากเกณฑ์ฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ สำนักงานคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
 
 
        หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ. โทร 8078เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next