ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559
โดย : HRD 8078

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

  • ส่วนการพูด (Speaking) ณ ห้อง SoLA 907  ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-16.00 น.
  • ส่วนที่เป็น Paper based ณ ห้อง SoLA 101  ชั้น 1 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 16.30-18.30 น.

หมายเหตุ :
บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการทดสอบวัดระดับ จำนวน 300 บาท สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณดาราวีณ์ โทร 8078
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 60เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 1-60

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next