ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8077

        ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 91 (5/2559) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ให้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ สาย ข. และ  สาย ค. เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นั้น

        สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จึงขอแจ้งและพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสม สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และยื่นเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 5 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8077

ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

  1. บันทึกข้อความรับสมัครรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560
  2. ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป  เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560
  3. ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ สาย ข. และ ค. เพื่อรับทุนฯ พ.ศ.2550
  4. ใบสมัครรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next