ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Evaluation Report)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Evaluation Report)

วันที่ : 06 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Evaluation Report)

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ 
       1. ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นโปรดส่งเรียงความ (essay) ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 มาที่ hrd@kmutt.ac.th ไม่เกินวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทั้งนี้หัวข้อเรียงความขอให้ผู้เข้าอบรมใช้หัวข้อตามลิงค์ที่ส่งให้ทางอีเมล์ โดยเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อข่าวพร้อมให้เหตุผลประกอบ เพื่อนำมาใช้ทำ Workshop ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
        2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าอบรมที่ส่งเรียงความเท่านั้น


 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Evaluation Report)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next