ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ส่วนการพูด (Speaking) ณ ห้อง SoLA 905  ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 12.00 - 16.00 น.

ส่วนที่เป็น Paper based ณ ห้อง SoLA 101 ชั้น 1 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 16.30 - 18.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561


หมายเหตุ : บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการทดสอบวัดระดับ จำนวน 300 บาท สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ โทร 8078

-- 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1-2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next