ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ : 06 ธันวาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

        ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
        ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 10 มกราคม 2561 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th และ www.kmutt.ac.th หัวข้อ KMUTT on Spotlight
 
         หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02-470-8078


เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ 2-61
  > ใบสมัครเข้ารับการอบรม 2-2561
  > ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next