ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ : 27 ธันวาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

        ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 96 (5/2560) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ให้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับพนักงานตำแหน่งวิชาชัพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นั้น
       สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ และพิจารณาบุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสม สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามเอกสารแนบด้านล่างเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนปี 2561
  > ใบสมัคร ปี2561
  > หนังสือรับรอง_2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next