ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ : 10 มกราคม 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8087

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้
        1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
        2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับต้น เริ่มอบรมวันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันจันทร์และวันพุธ)
        3. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันจันทร์และวันพุธ)
        4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น เริ่มอบรมวันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
        5. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ 1 : โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม
หมายเหตุ 2 : สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

        ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 
 
        หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 8087 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ 2-2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next