ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อพนักงานตำแหน่ง   วิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561  ลงวันที่  17  มกราคม  2561  ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2561  นั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ดังนี้ 

          สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561 (ตามไฟล์แนบ)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next