ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8087

          ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
          ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ โดยสามารถสมัครสอบได้ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งใบสมัครกลับมาที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ: 
1) มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกให้กับบุคลากรที่ต้องการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น สำหรับผู้ทดสอบ BaseLine ครั้งที่ผ่านมาแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สมัครเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนมีนาคม 2561 โดย สพบ.จะประกาศรับสมัครในต้นเดือนมีนาคม 2561
2) สามารถใช้ผลทดสอบดังกล่าวประกอบการเลื่อนระดับได้ถึงวันที่บุคลากรผู้มีสิทธิ์เสนอขอพิจารณาเลื่อนระดับที่ครองอยู่
3) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบวัดระดับในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th 
4) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายเอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 8087เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  > ใบสมัครเข้ารับการสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next