ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

วันที่ : 30 มกราคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น

ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุด การเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนิสิตนักศึกษา

รายละเอียดดังแนบท้ายข่าวประกาศ เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศมหาวิทยาลัย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next