ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Invite you to attend A Talk & Discussion on March 20th -21st, 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > Invite you to attend A Talk & Discussion on March 20th -21st, 2019

วันที่ : 15 มีนาคม 2562
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

We would like to invite you to attend "A Talk & DiscussionBy Kalyanmoy Deb, Koenig Endowed Chair Professor, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA. The talks will be in Training room 4/1.  There is a schedule as follows :

On Wednesday March 20th, 2019, 1:30 to 2:30 pm., Title: “Arming Graduates with Optimization Tools for a Smarter Career”

On Thursday March 21st , 2019, 1:30 to 2:45 pm.,    Title: “Introduction to Genetic algorithms and Evolutionary”

On Thursday March 21st, 2019, 3:00 to 4:15 pm,      Title: “Trends in Multi-objective optimization”

If you are interested in this talk and discussion,
please reserve a seat at https://goo.gl/forms/cmWR3ZvJuNMM4xab2

By Monday March 18th, 2019

For more information, please contact Ms. Paweena, paweena@sit.kmutt.ac.th  

Thank you.เอกสารประกอบข่าว
  > คำอธิบาย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next