ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ถ่ายทอดสดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดานการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และทิศทางการวิจัย ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ระยะ 10 ปี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ถ่ายทอดสดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดานการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และทิศทางการวิจัย ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ระยะ 10 ปี

วันที่ : 22 มีนาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การถ่ายทอดสดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดานการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และทิศทางการวิจัย ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะ 10 ปี วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 - 16:00 น. ณ อาคารสำนักหอสมุด ชั้น 2 (Open classroom) มจธ. ราชบุรี

ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live ที่ https://goo.gl/oJ4nGE และเลือกกดปุ่ม Live now 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next