ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2561

วันที่ : 28 มีนาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2561 

          คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศ   วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง SCL 216  (ห้องเรียนรวม 600) ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมประกอบด้วย  การให้โอวาทจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  แนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มจธ. และการเตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0  จาก JobsDB.com 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next