ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาปี 3 อบรม Microsoft Excel
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาปี 3 อบรม Microsoft Excel

วันที่ : 28 มีนาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะฝึกงานช่วงปิดเทอม (ฝึกงาน 2 เดือน) เข้ารับการอบรม Microsoft Excel วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  จำนวน 100 คน รอบละ 50 คน   รอบแรกอบรมเวลา 9.00-12.00 น.    รอบสองอบรมเวลา 13.00-16.00 น. (นศ. 1 คน เลือกอบรมได้รอบเดียว)   ห้องอบรม  SCL 703 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สมัครได้ที่  https://goo.gl/VKvQfT 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next