ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปี 2562

วันที่ : 17 เมษายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมเอกสาร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น  โทร 024708098  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดที่ http://www.eppo.go.th

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next