ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรายวิชา LNG 235 English for Community Work ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรายวิชา LNG 235 English for Community Work ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน

วันที่ : 22 เมษายน 2562
โดย : ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรายวิชา LNG 235
English for Community Work ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
แต่เริ่มเรียนก่อนในช่วงภาคการศึกษาพิเศษนี้
(มิถุนายน – กรกฏาคม 2562)

- เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน
- เน้นการเรียนรู้เรื่องการทำโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการและการนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ
- มีการทำกิจกรรมจริงที่จังหวัดราชบุรี(รายวิชาสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม)
 
ผู้สนใจโปรดเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันเวลาเรียนร่วมกันใน
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.15 น. ห้อง SoLA 904
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ โทร.02-470-8741 
 
รับสมัครจำนวนจำกัด  เพียง 30 คน เท่านั้น 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next