ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ

วันที่ : 24 เมษายน 2562
โดย : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

กลุ่มวิจัยการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ Drying Technology Research Laboratory
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
จัดอบรมเรื่อง การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 พิธีเปิด และ การบรรยาย “พื้นฐานการอบแห้ง” โดย ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
10.00-10.20 พัก 20 นาที
10.20-11.10 การบรรยาย “การเตรียมผลไม้ก่อนอบแห้ง” โดย รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
11.10-12.00 การบรรยาย “นวัตกรรมการอบแห้งผลไม้” โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 การบรรยาย “การออกแบบเครื่องอบแห้งเชิงพาณิชย์” โดย ดร.กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์
14.00-14.30 พัก 30 นาที 
14.30-15.30 การบรรยาย “วิธีการสร้างเครื่องอบแห้งเชิงพาณิชย์” โดย คุณประยุทธ์ เนียมแตง
15.30-16.00 ถาม - ตอบข้อซักถาม สรุป และกล่าวปิดกิจกรรม
* กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 2,000 บาท
สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/Fy2ccySnd3j4dU599


เอกสารประกอบข่าว
  > แผ่นประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next