ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคอุตสาหกรรม 2 เดือน และนักศึกษาฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง SCL 216 (ห้องเรียนรวม 600) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษา)

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next