ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562
โดย : คุณพรพิมล ลาลุน โทรศัพท์ 02-470-8839

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Statistical Methodologies for Neuroconnectivity Analysis Using
Autistic fMRI Data” และ “Introduction to Big Data in Health and Analytics” โดย Professor
Dulal K Bhaumik และ Asst.Prof.Runa Bhaumik ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Illinois at Chicago
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง SC2216 ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา มีมุมมองการวิจัยในด้านต่างๆ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการการวิจัย
ในการนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการบรรยายพิเศษดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ท
ราบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
และมีสิทธิเบิกค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา


 
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่
คุณพรพิมล ลาลุน
โทรศัพท์ 02-470-8839

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next