ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาที่สนใจ(อ่านประกาศ) ส่งเอกสารสมัคร  มาที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น6B ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 1 ก.ค.62 โทร 024708098

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิการศึกษาเชล100ปี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next