ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มจธ.
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มจธ.

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์โดย เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 60 ปี มจธ.

เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มจธ.

กองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต

ข้อมูลโครงการ http://bit.ly/kmuttgiving

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่านสามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.
กลุ่มงานการระดมทุน มจธ. โทรศัพท์ 0 2470 8094 
อีเมล
support.kmutt@kmutt.ac.th

 เอกสารประกอบข่าว
  > แบบฟอร์มบริจาคสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next