ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2020
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2020

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

นักศึกษาดังรายชื่อขอให้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง  โดยให้กรอกใบสมัคร   และส่งกลับมายังคณะวิทยาศาสตร์ โดยด่วน ภายในวันที่ 15 พย. 62 เพื่อเตรียมอบรมต่อไป  ซึ่งข้อมูลและใบสมัครปรากฎในลิงค์ shorturl.at/ozHJX
          ช่องทางการส่งใบสมัครทางอีเมล์ warunee.kit@mail.kmutt.ac.th  หรือส่งที่สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ติดต่อคุณวารุณี  โทรศัพท์  02 470 8811 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next