ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เทอม 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เทอม 2/2562

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์  มจธ. มีความประสงค์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562   สำหรับปฏิบัติงานที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาฟิสิกส์  ภาควิชาเคมี   และภาควิชาจุลชีววิทยา    สมัครได้ที่  https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-home   ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next