ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท ปีที่ 12
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท ปีที่ 12

วันที่ : 04 ธันวาคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://1th.me/TnJn0เอกสารประกอบข่าว
  > ข้อมูลทุนการศึกษา
  > ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next