ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบกุมภาพันธ์ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562
โดย : หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์

เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์
http://sola.kmutt.ac.th/tetet

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.
(***รับจำนวนจำกัด***)


ค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

กำหนดการสอบที่แน่นอนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ข้างต้น
ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเบญจมา ณ มหาไชย
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th
https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/

เอกสารประกอบข่าว
  > TETET

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next