ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์นโยบายการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์นโยบายการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ : 25 ธันวาคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประชาสัมพันธ์นโยบายการกู้ยืม เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) และหลักสูตร e-learning เงินทองต้องวางแผน เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบ

เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Human Capital
  > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เงินทองต้องวางแผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next