ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” : การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” : การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ”

วันที่ : 18 มีนาคม 2562
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน  “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” : การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ”  เวทีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ  และร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นธรรม ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ)  

เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next