ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

วันที่ : 18 มีนาคม 2562
โดย : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ด้วยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาาปลอดบุหรี่ฯ

จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรภายในวันที่ 4 เมษายน 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 15 เมษายน 2562) 


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร คุณพนิดา โทร. 0-2470-9654เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next