ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชาติแดนภาคใต้ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561 - 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชาติแดนภาคใต้ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561 - 2564

วันที่ : 28 มีนาคม 2562
โดย : กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จะจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชาติแดนภาคใต้ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561 - 2564
ระหว่างวันพุธที่ 27 - วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมซัมมืทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ กอล์ฟคลับ 

ส่งแบบกลับภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next