ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS 2019

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019) ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

ดูรายละเอียดดังเว็บไซต์ www.icms2019.weebly.comเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next