ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2"

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562
โดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

     ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคาร สถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดแผ่นพับโครงการอบรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว


เอกสารประกอบข่าว
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next