ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับคณะพัฒนาเศรษฐกิจ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.sudsesc.nida.ac.th/register ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

*หมดเขตลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสมรักษ์ มากประเสริฐ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 0 2727 3606 โทรสาร 0 2375 3490
E-Mail :   somrak.m@nida.ac.th    
                sudsesc@gmail.com


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next