ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
โดย : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ดังนี้
1.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
ทั้ง 2 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpa.or.th/ 
สอบถามโทร.081-3033-127, 081-869-2370


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next