ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
โดย : กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ภายใต้ Theme “Meta R2R to Value Based Healthcare” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอบทเรียนการใช้แนวคิดการทำวิจัย R2R ซึ่งกิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การประกวดผลงานวิจัย R2R การบรรยาย การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระดับประเทศ

ค่าลงทะเบียน 1,750 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://moph.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2562 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 3,000 คน) ปิดรับ 20 กรกฎาคม 2562


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next